Velkommen!

Den pædagogiske praktiker er en tværprofessionel praktiker!

 

Bogen Den tværprofessionelle praktiker handler om det samarbejde på tværs af de etablerede professioner, som pædagoger, lærere, socialrådgivere, uddannelsesvejledere og en række andre professionelle nødvendigvis må etablere, hvis det socialt forebyggende arbejde for såvel de velfungerende som de udsatte børn og unge skal lykkes i praksis.

 

I bogen gennemgår Andy Højholdt sociologiske, kulturteoretiske, pædagogiske, organisatoriske og didaktiske perspektiver på tværprofessionelt arbejde, og han opstiller en model (udviklingskompasset) for udviklingspotentialerne i dette arbejde.

 

Den tværprofessionelle praktiker henvender sig både til studerende på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen og til efter-/videreuddannelse af praktikere inden for disse områder.

 

På denne hjemmeside kan du finde supplerende materiale til bogen. Siden vil løbende blive justeret og opdateret.


Klik her for at købe bogen